Skip to content

2012. aasta

  • by

Käibemaks:

–   Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1); 9% (KMS § 15 lg 2); 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4)

Sotsiaalmaks:

–   Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) brutotöötasust

–   Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 278,02 eurot (2012. a riigieelarve seadus § 2 lg 10)

–   Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 91,75 eurot (kuumäär x 33%)

Tulumaksus:

–   Tulumaksu määr 21% (TuMS § 4 lg 1)

–   Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega   mitteseotud kulud) 21/79 (TuMs § 4 lg 11)

–   Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu suurus 1728 eurot aastas ehk 144 eurot kuus (TuMS § 23)

–   Kaob lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär

–   Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10)

Kogumispension:

–   Taastuvad kogumispensioni maksed kõikidele liitunutele. Kogumispensioni maksemäär kõigil kohustusliku kogumispensionisüsteemiga liitunutel 2% (KoPS § 9) ja 4% riigi osa

Töötuskindlustusmakse:

–   Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 2,8% (VV määrus nr 145 § 2)

–   Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 1,4% (VV määrus nr 145 § 3)

Töötasu alammäär:

–   Töötasu alamäär tunnis 1,80 eurot (VV määrus nr 169 § 1)

–   Töötasu alammäär kuus 290 eurot (VV määrus nr 169 § 1)

Kohalike maksude seadus

–   Kohalike maksudena kaovad nii paadimaks kui ka müügimaks (KoMS § 5 p 3 ja 4)

INTRASTAT statistilised läved

2012. aastast muutub kauba lähetamise käibe statistiline lävi, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati aruanne. Senise 90 000 euro asemel on kauba lähetamise käibe statistiline lävi 100 000 eurot. See tähendab, et 2012. aastal peavad kauba lähetamise kohta aruande esitama ettevõtted, mille kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive 2011. aastal oli suurem kui 100 000 eurot. Samuti tekib aruandekohustus ettevõtetel, mis ületavad statistilise läve 2012. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 140 000 eurot (2011. aastal oli see 130 000 eurot).