Skip to content

2018. aasta

  • by

Tulumaksuvaba miinimum 2018. aastast

Alates 01.01.2018 on tulumaksuvaba miinimum 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas. Antud summat vähendatakse ühe euro võrra (kuid mitte enam kui nullini) 1 200 eurot kuus (14 400 eurot aastas) ületava tulu iga lisanduva 1,80 euro kohta. TuMS § 23

Väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa maha arvamise. TuMS § 42

Mitmest kohast mitmesuguse tulu (ühekordne lisatasu/preemia, kinnisvara müük, raieõiguse müük, dividenditulu jms) saajal on mõttekas mitte lasta maksuvaba tuluosa arvestada või siis määrata ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu ületab 14 400 eurot aastas (1 200 eurot kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb tulumaksu riigile tagasi maksta.

Kui maksumaksjale ei tehtud tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid igal kuul või kui väljamakse oli mõnel kuul 1200 eurost väiksem, on samal tulumaksu kinnipidajal õigus arvestada maksuvaba tulu summeeritult kalendriaasta algusest.

 

Ettevõtte autode maksustamine

Senine erisoodustuse süsteem asendub auto võimsusest ja vanusest sõltuva arvestusega, kaovad ära sõidupäevikud nende autode puhul, mida kasutatakse ettevõttes ka erasõitudeks ehk segakasutuses olevad autod.

Segakasutusel olevate autode puhul peab hakkama tasuma erisoodustusmakse lähtuvalt auto kilovati määrast, mis on 1,96 eurot kW kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. TuMS § 48 lg 8 

Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks ehk tulu- ja sotsiaalmaksuks 1,3 eurot ühe kW kohta kuus ning üle viie aasta vanuse sõiduauto erisoodustuse maksukohustus on 0,975 eurot ühe kW kohta kuus.

Näiteks 114 kW auto erisoodustuse suurus on 114*1,96=223,4 eurot ja sellelt erisoodustuse summalt tasutavad erisoodustusmaksud on 148 eurot kuus.

Kui tööandja, kes on sõiduauto omanik või liiklusseaduse mõttes vastutav kasutaja, ei võimalda enda omandis või valduses oleva sõiduauto kasutamist tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, teavitab sõiduauto soetamisel või kasutusele võtmisel Maanteeametit, kes teeb sõiduki liiklusregistri andmetesse vastava märke, mis on avalik. (TuMS § 48 lg 82)

Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud.

Detailse arvestuse pidamise võimalus säilib tööandja soovi korral üksnes täielikult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode osas. Mis on maksuhalduri poolt aktsepteeritud tõendamisviis erasõitude puudumise kohta, pole täpsemalt määratletud. Alternatiivina võiks sõidupäeviku pidamise asemel kasutada sõiduauto liikumise fikseerimiseks GPS-süsteemi.

Uus regulatsioon määrab ka seda, et kui sõiduauto soetati üksnes ettevõtluses kasutamiseks ja sisendkäibemaks arvati maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul võetakse sõiduauto kasutusele ka eratarbes, siis tuleb sisendina maha arvatud 50% ulatuses riigile tagastada.

Erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500 kilogrammise täismassiga veoauto (N1) kasutamise võimaldamisel tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.

Isikliku auto kasutamise maksuvaba hüvitis jääb samale tasemele – 335 eurot kuus.

Seadusemuudatus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt

Alates 1.jaanarist 2018. aasta ei loeta enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. TuMS § 48 lg 55

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
  • kulutused taastusravi teenusele (sh taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused);
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

Maksuvabastust ei saa üle kanda tööandja teisele töötajale ega teistesse arvestusperioodidesse.