Skip to content

2022. aasta maksumäärad

  • by
  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
  • Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus.
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
  • Kogumispensioni makse määr on 2%.
  • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
  • Alampalga suurus on 2022. aastal 654 eurot. Töötasu alammäär tunnis 3,86 eurot.