Skip to content

Alates 1. märtsist on võimalik ärinime broneerida ja äriregistri kannet teha ettevõtja poolt soovitud kuupäeval.

Alates 1. märtsist on võimalik ärinime broneerida ja äriregistri kannet teha ettevõtja poolt soovitud kuupäeval.

Nime broneerimine võimaldab ärinime kaitsta. Ärinime saab broneerida kuni kuueks kuuks enne ühingu registrisse kandmist või ärinime muutmist. Broneeritud ärinime saab broneeringu kehtivuse ajal kasutusele võtta üksnes ärinime broneerinud isik või teine isik tema nõusolekul.

Ärinime broneerimise õigus on igal inimesel ja ettevõttel. Ühel isikul saab korraga olla broneeritud vaid üks ärinimi. Kui isik soovib broneerida mõne teise ärinime, tuleb eelnev broneering tühistada

Broneeritav ärinimi peab vastama ärinime osas sätestatud nõuetele, sh olema selgelt eristatav, ei tohi olla vastuolus heade kommetega ega eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas.

Ärinime broneerimisel tuleb välja tuua kavandatav tegevusala, millel ärinime soovitakse kasutada, ja ühingu õiguslik vorm. Broneerimisel nimetatud tegevusala ja õiguslik vorm peavad kattuma hilisemal äriregistrisse kandmisel nimetatava tegevusala ja õigusliku vormiga. Kui ärinime kasutamiseks on nõutav kaubamärgi omaniku nõusolek, tuleb ka vastav nõusolek lisada avaldusele. Avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 150 eurot.

Ärinime kuni kuuekuulist broneerimise tähtaega on võimalik mõjuval põhjusel pikendada ühel korral kolme kuu võrra. Sama isik sama nime teist korda broneerida ei saa. Kui broneeritud ärinime ei ole broneeringu kehtivuse aja jooksul äriregistrisse kantud, kustutab registripidaja broneeringu.

Äriregistri andmete muutmine nüüd võimalik ettevõtjale sobival ajal

Lisaks saab alates 1. märtsist taotleda mõjuval põhjusel äriregistri andmete muutmise kande tegemist kindlal kuupäeval. Kande soovitud kuupäev võib olla ajavahemikus kuni kuus kuud alates kandeavalduse esitamise kuupäevast. Kui pärast kindla kuupäevaga kande taotlemist selgub, et kannet taotletud kuupäeval siiski ei soovita, saab taotleda vähemalt viis tööpäeva enne kande jõustumist esitatava uue avaldusega, et kanne ei jõustuks.

See muudatus on vajalik ennekõike suuremate muudatuste tegemisel, näiteks ühinemiste, jagunemiste ja ümberkujundamiste või ka brändimuutuste korral, kus on oluline soovitud muudatuste jõustumine kindlal kuupäeval.