Skip to content

Majutuskulude piirmäära kadumine

  • by

Vabariigi valitsus arutas 6. oktoobri 2011. a istungil

maksukorralduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis muu hulgas


puudutab tulumaksuseaduse muutmist.

Tulumaksuseaduse muudatusega kaotatakse majutuskulude tulumaksuvaba piirmäär.

Analüüs näitab, et kehtiv piirmäär ei vasta enam majutusturu olukorrale ning on

tekkinud oht lähetusega seotud põhjendatud majutuskulude ebaõiglaseks

maksustamiseks erisoodustusena.

Kehtiv piirmäär riigisisese lähetuse korral on 77 eurot ja välislähetuse

korral 128 eurot. Piirmäära ületav osa maksustatakse erisoodustusena. Töö- ja

ametilähetuste suhtes on piirmäär kehtinud muutumatuna alates 2003. a ning

teenistuslähetuste suhtes alates 2005. a. Samas on Eurostati andmetel EL27

majutuse hinnad 2003. a võrreldes tõusnud 15%.

Majutuskulude maksuvaba piirmäära kaotamise tõttu võib 2012. aastal jääda

laekumata kuni 0,5 miljonit eurot tulumaksu ning 0,8 miljonit eurot

sotsiaalmaksu. Seega on muudatuse maksimaalne mõju 1,3 miljonit eurot.

Seadus plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2012. a.