Skip to content

Tegelike kasusaajate avaldamine äriregistris, 01.09.2018

  • by

Alates 1. septembrist 2018 ja hiljemalt 2018. aasta oktoobri lõpuks peavad kõik Eestis registreeritud ettevõtted avaldama äriregistri juures andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta. Äriühingute puhul peetakse tegelikuks kasusaajaks füüsilist isikut, kes omab äriühingut otseselt või kaudselt.

Otsene omamine eeldab, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust. Kaudse omamisega on tegemist siis, kui äriühingus omab rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust teine äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all.

Lihtsa ja selge omanikeringi korral ei teki äriühingul kohustuse täitmisega probleeme. Keerulisema omandistruktuuri puhul võib tegelike kasusaajate andmete tuvastamine muutuda äriühingule keeruliseks, eriti juhul, kui omanikeringi ahel ulatub välisriikidesse.

Seadus kehtestab selgelt äriühingu kohustuse esitada äriregistrisse tegelike kasusaajate andmed ning ette on nähtud ka vastutus andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest. Kui tegelikku kasusaajat pole tõesti õnnestunud kindlaks teha ja kõik võimalused selleks on järgi proovitud, tuleb äriühingul märkida tegelikuks kasusaajaks kõrgema juhtorgani liige. Lisaks peavad ettevõtted dokumenteerima ja säilitama andmed kõikide toimingute kohta, mida nad tegeliku kasusaaja tuvastamiseks tegid. Kahjuks ei ole päris selge see, kui palju peab keerulise omandistruktuuriga ettevõtte puhul andmete tuvastamisega vaeva nägema, enne kui võib tõdeda, et tegeliku kasusaaja isikut mingil põhjusel tuvastada ei saagi.

Tegelikku kasusaajat ei tuvastata börsiettevõtete, korteriühistute, hooneühistute ning teatud sihtasutuste puhul.

Äriregistrile tuleb tegelike kasusaajate kohta esitada järgmised andmed:
• Isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik.
• Andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta.

Uue ettevõtte puhul tuleb andmed tegeliku kasusaaja kohta äriregistrile esitada juba äriühingu asutamisel koos äriregistrisse kandmise avaldusega. Juhul kui tegelik kasusaaja muutub või kui andmed tegeliku kasusaaja kohta ei ole õiged, tuleb registrile uued andmed teatada 30 päeva jooksul alates hetkest, kui juhatus andmete muutumisest teada sai.

Seaduse järgi on sanktsioon tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest kuni 300 trahviühikut füüsilisele isikule (käesoleval hetkel kuni 1200 eurot) või kuni 32 000 eurot juriidilisele isikule. Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumise eest näeb seadus füüsilisele isikule ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut või aresti ning juriidilisele isikule kuni 400 000 eurot.

Tegelike kasusaajate andmete esitamine on ettevõtjaportaalis võimalik alates septembrist 2018.

Kui esitatud andmed muutuvad, tuleb uued andmed esitada äriregistri infosüsteemi kaudu 30 päeva jooksul alates andmete muutumise kuupäevast. Kui tegelike kasusaajate andmed ei ole muutunud, kinnitab ettevõte või muu organisatsioon andmete õigsust majandusaasta aruande esitamisel. Juhtudel, kus tegelikke kasusaajaid ei ole võimalik tuvastada ning isiku tuvastamiseks on rakendatud kõiki mõistlikke meetmeid, tuleb äriregistris määrata tegelikuks kasusaajaks ettevõtte kõrgema juhtorgani liige.

Jõustuvate muudatustega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Kasusaajate lisamise juhend